JAN4942860485169
メーカー
品番
48516
重量0.32 kg
商品
仕様
・対象性別:男の子
商品
説明
タマゾー、アウターローターブラシレスモーター。

eDCR221613d Tahmazo ブラシレスモーター 48516 48516-パーツ

eDCR221613d Tahmazo ブラシレスモーター 48516 48516-パーツ

more

eDCR221613d Tahmazo ブラシレスモーター 48516 48516-パーツ

eDCR221613d Tahmazo ブラシレスモーター 48516 48516-パーツ。

eDCR221613d Tahmazo ブラシレスモーター 48516 48516-パーツ

eDCR221613d Tahmazo ブラシレスモーター 48516 48516-パーツ

亚洲
欧洲
中东
大洋洲
南北美洲